Vrijwilligersochtend 24 november 2022

Na lange tijd * zijn de vrijwilligers op donderdagochtend 24 november 2022 weer uitgenodigd in de Groene Luiken.

Heel fijn was het om elkaar te zien, informatie uit te wisselen en te spreken over een actueel thema: Sociale Veiligheid.  Het Bestuur vindt het belangrijk dat de vrijwilligers in een prettige sfeer met elkaar samenwerken.  En daarom is het goed om ons ervan bewust te zijn dat iedereen anders is en wij elkaars grenzen niet altijd kennen. Jezelf uitspreken als je iets ervaart wat niet prettig voelt is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel belangrijk. 

Wij hebben met behulp van stellingen en vragen (uit de praktijk) een interactieve bijeenkomst gehad, waarbij de vrijwilligers in vertrouwelijkheid met elkaar hebben gesproken. En dan hoor je toch andere geluiden,  meningen, opvattingen, etc. Goed om dit met elkaar te doen.

Daarom gaan we een vervolg geven aan het bespreken van dit onderwerp. Op 21 februari 2023 vindt een volgende bijeenkomst plaats en hopen we ook de vrijwilligers te zien die nu niet aanwezig konden zijn. Tijdens die bijeenkomst in het nieuwe jaar zullen ook de Vertrouwenspersonen die beschikbaar zijn voor de Groene Luiken zich voorstellen. 

*gevolg van Corona tijdperk