Vrijwilligers

 

gasten van het huis

activiteiten gasten

activiteiten vrijwilligers

bestuur & medewerkers

Het aanloophuis wordt volledig door vrijwilligers ‘gerund’. Hun belangrijkste taak is dat zij gastheer of gastvrouw zijn tijdens de openingsuren van het Aanloophuis. We vragen van vrijwilligers om eenmaal in de 14 dagen een dienst te draaien. Er zijn twee coördinatoren die de dagelijkse leiding hebben.

Het aanloophuis kent ook andere taken die door vrijwilligers uitgevoerd worden. De expositiecommissie zorgt ervoor, dat er elke 6 weken een nieuwe tentoonstelling in het aanloophuis aanwezig is. Ook zijn er  mensen die op regelmatige basis zorgen voor een maaltijd.

Op vrijdagochtend is de zgn. creagroep actief.  Mensen die het leuk vinden om creatief bezig te zijn worden daarbij begeleid door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Omdat het aanloophuis zeven dagdelen per week open is hebben we per week 14 vrijwilligers nodig. Jaarlijks vallen er mensen door verschillende omstandigheden af. Gelukkig melden zich ook steeds weer nieuwe vrijwilligers. Nieuwe mensen krijgen een training aangeboden van twee avonden. Een nieuwe vrijwilliger draait eerst een tijdje boventallig mee. Een aantal weken na een training wordt een evaluatiegesprek gehouden. Enkele keren per jaar wordt een bijeenkomst gehouden met alle vrijwilligers. Het is belangrijk om bij te praten en bij te scholen.

Hoewel het aanloophuis oorspronkelijk een project is van de kerken, wordt van de vrijwilligers geen kerkelijke achtergrond geëist. Het aanloophuis is geen evangelisatiecentrum. Wèl wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze de doelstelling onderschrijven.

De inzet van een vrijwilliger (m/v) hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan een beroepsopleiding of aan een speciale deskundigheid. Een vrijwilliger stelt zich beschikbaar met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden, levenservaring, vaardigheden en beperkingen. Mèt elkaar vormen de vrijwilligers een rijk arsenaal aan kennis en kunde.
Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvend werk. De verantwoordelijkheden zijn net zo groot als bij betaald werk.
Daar tegenover staan rechten van vrijwilligers, zoals het recht op een goede voorbereiding en ondersteuning, WA- en ongevallenverzekering.