Voorziet in behoefte maar zoekt nog wel vrijwilligers

Uit Groot Vlaardingen van 15 maart 2023.

Petra de Man en Wil Bot, twee vrijwilligers van het aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade, zouden graag wat nieuwe collega’s willen zien. Op dit moment bestaat de groep uit veertig mannen en vrouwen, die er in tweetallen zeven dagen per week voor zorgen dat het aanloophuis tussen één en vier uur in de middag open is voor het ontvangen van gasten die het prettig vinden, door wat voor omstandigheden ook, een luisterend oor te vinden.

Petra de Man is al eenentwintig jaar vrijwilligster in het aanloophuis. “Via kennissen kwam ik in contact met De Groene Luiken. Afgaande op de positieve verhalen die ik hoorde leek het mij wel iets om mijn maatschappelijke betrokkenheid gestalte te geven. Na een kennismaking en een training ben ik mee gaan draaien en daar heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt van,” zegt de Vlaardingse met overtuiging in haar stem. Petra de Man, met ervaring in het onderwijs, geeft even een inkijkje in de werkzaamheden. “Voordat het aanloophuis opengaat zet ik samen met mijn collega alvast thee en koffie en maken wij de ontvangstruimte gereed voor de gasten. Daarna is het koffie en thee schenken met een lekker koekje erbij en als de gasten het willen luister ik naar hun verhalen,” aldus Petra de Man. Het aanloophuis staat open voor iedereen die behoefte heeft aan een warm onthaal of even tot rust wil komen. Kletspraatje maken “Dat kan door een krantje te lezen of een spelletje te spelen of gewoon een kletspraatje te maken met een andere gast.”
De gastvrouwen en gastheren kunnen ook advies geven over plaatselijke en regionale hulpverleningsinstellingen, als daar behoefte aan is. Wil Bot kwam bij De Groene Luiken terecht via de vrijwilligersorganisatie Klik. “Daar stond een vacature open voor gastvrouw in het aanloophuis en omdat ik graag met mensen om ga, ik heb altijd in een winkel gewerkt in Vlaardingen, maar die sloot de deuren en leek mij dit wel wat om mijn vrije uurtjes te vullen. En net als Petra de Man heb ik eerst een inwerkperiode gehad en kennisgemaakt met de organisatie.” Van de vrijwilligers wordt gevraagd of zij één dienst in de 14 dagen kunnen verzorgen.

Laagdrempelige voorziening
Vanuit Kerk & Samenleving is het idee voor een aanloophuis in 1992 ontstaan. De vraag werd gesteld, ligt er voor ons een taak. Een van de le den van Kerk & Samenleving opperde dat de oprichting van een aanloophuis wellicht een goed idee zou zijn. De gevormde werkgroep ging aan het werk om na te gaan of een aanloophuis in Vlaardingen in een behoefte zou kunnen voorzien. Dat bleek al spoedig het geval. Het moest een laagdrempelige voorziening worden, waar iedereen welkom was. De werkgroep koos ervoor om een neutrale plek te zoeken en geen gebruik te maken van een ruimte in een kerk, dat zou drempelverhogend zijn. Op 11 maart 1994 werd het aanloophuis feeste lijk geopend. De maatschappelijke functie van het aanloophuis bestaat verder uit het feit, dat veel thuislozen via Stroomopwaarts een postadres kunnen aanvragen. Door de vrijwilligers wordt er alles aan gedaan om de gasten het naar hun zin te maken. “Daarvoor serveren wij op zondag een maaltijd,” zegt Petra de Man, die graag ziet dat de groep vrijwilligers uit meer mannen zou bestaan. Voor meer info: info@degroeneluiken.nl of bellen: 4353746.

Tekst voor de foto: Petra de Man(links) en Wil Bot serveren koffie en thee voor de gasten in het aanloophuis De Groene Luiken, maar zijn ook een luisterend oor, als daar behoefte aan is. Foto: Peter Spek