Vacature

Vacature

Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Voor 1 dagdeel per 2 weken

Algemene toelichting

Hoewel ons aanloophuis over een behoorlijk aantal vrijwilligers beschikt, wordt er toch ieder jaar een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.
Ieder jaar stoppen er ook weer een paar vrijwilligers, meestal omdat ze door wat ongemakken met betrekking tot hun leeftijd wat moeite hebben om als gastvrouw/-heer te blijven werken. Veelal gaat het dan om mensen die ouder zijn dan 80 jaar! Geweldig dat ze zo lang meegewerkt hebben!
Ook zijn er vrijwilligers die door ziekte van henzelf of van hun partner moeten stoppen. Daarom proberen we het aantal vrijwilligers op peil te houden door ieder jaar een nieuwe training aan te bieden.
Elk jaar melden zich weer nieuwe mensen aan: soms zijn het er tien, soms maar vijf.

 Het Aanloophuis zoekt gastheren en gastvrouwen die:

 • 25 jaar of ouder zijn;
 • minimaal één ochtend of middag per 2 weken beschikbaar zijn; maximaal één middag per week;
 • de doelstelling en uitgangspunten van het aanloophuis kunnen onderschrijven;
 • goed contacten kunnen leggen en goed kunnen luisteren;
 • zich goed in anderen in kunnen leven, maar ook in staat zijn om hun eigen grenzen te bewaken;
 • emotioneel tegen een stootje kunnen, teleurstellingen kunnen incasseren en flexibel zijn;
 • in staat zijn anderen te steunen zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen;
 • hetgeen hen in vertrouwen is verteld kunnen bewaren, als waarborg voor de anonimiteit;
 • goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers;
 • bereid zijn een introductietraining te volgen en later aan de tweemaandelijkse vrijwilligersavonden deel te nemen;
 • bereid te zijn in teamverband te werken en afspraken na te komen.

Wat de vrijwilligers mogen verwachten:

 • dat ze d.m.v. een basistraining goed op hun taak worden voorbereid en daarna één keer per jaar de gelegenheid krijgen zich ‘bij te scholen’;
 • dat ze met hun vragen (ook van persoonlijke aard) altijd bij de coördinator en de trainers terecht kunnen;
 • dat ze op vrijwilligersavonden alle gelegenheid hebben om hun zegje te doen over het reilen en zeilen in het aanloophuis en ook tussentijds bij de coördinator terecht kunnen met opmerkingen, vragen en kritiek;
 • dat ze verzekerd zijn tegen ongevallen en schade bij de uitvoering van hun taak;
 • dat ze desgewenst een reiskostenvergoeding kunnen krijgen.

Uitgangspunt is dat we voor de vrijwilligers net zo goed willen zorgen als zij dat voor de gasten van het aanloophuis doen.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail: diaconaalconsulent@planet.nl,
of telefonisch: 010-4346855 – bij Rob van Herwaarden.
Er wordt dan eerst een intakegesprek geregeld.
Als blijkt dat het gesprek over en weer positief is uitgevallen, dan kunnen de mensen alvast ‘boventallig’ meedraaien tot het moment dat de nieuwe training start.
Na de training kunnen de mensen ‘gewoon’ gaan meedraaien.