Vacature

 

gezocht!

gasten

activiteiten gasten

vrijwilligers

activiteiten vrijwilligers

Algemene toelichting

Hoewel ons aanloophuis over een behoorlijk aantal vrijwilligers beschikt, wordt er toch ieder jaar een oproep gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven.
Ieder jaar stoppen er ook weer een paar vrijwilligers, meestal omdat ze door wat ongemakken met betrekking tot hun leeftijd wat moeite hebben om als gastvrouw/-heer te blijven werken. Veelal gaat het dan om mensen die ouder zijn dan 80 jaar! Geweldig dat ze zo lang meegewerkt hebben!
Ook zijn er vrijwilligers die door ziekte van henzelf of van hun partner moeten stoppen. Daarom proberen we het aantal vrijwilligers op peil te houden door ieder jaar een nieuwe training aan te bieden.
Elk jaar melden zich weer nieuwe mensen aan: soms zijn het er tien, soms maar vijf.

 

Wij zoeken gastvrouwen en gastheren die;

 • 25 jaar of ouder zijn;
 • minimaal één ‘dienst’ per 2 weken beschikbaar zijn; maximaal één middag per week;
 • de doelstelling en uitgangspunten van het aanloophuis kunnen onderschrijven;
 • goed contacten kunnen leggen en goed kunnen luisteren;
 • zich goed in anderen in kunnen leven, maar ook in staat zijn om hun eigen grenzen te bewaken;
 • emotioneel tegen een stootje kunnen, teleurstellingen kunnen incasseren en flexibel zijn;
 • in staat zijn anderen te steunen zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen;
 • hetgeen hen in vertrouwen is verteld kunnen bewaren, als waarborg voor de anonimiteit;
 • goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers;
 • bereid zijn een introductietraining te volgen en later aan een vrijwilligersavond deel te nemen;
 • bereid te zijn in teamverband te werken en afspraken na te komen.

 

Expositie in aanloophuis De Groene Luiken van schilderijen van Martha Fontijn - van 5 augustus tot 16 september 2019

Wat te verwachten?

 • De vrijwilligers worden d.m.v. een basistraining goed op hun taak voorbereid en daarna één keer per jaar de gelegenheid zich ‘bij te scholen’;
 • De vrijwilligers kunnen met hun vragen (ook van persoonlijke aard) altijd bij de coördinatoren en de trainers terecht;
 • De vrijwilligers hebben op vrijwilligersavonden alle gelegenheid om hun zegje te doen over het reilen en zeilen in het aanloophuis en kunnen ook tussentijds bij de coördinatoren terecht met opmerkingen, vragen en kritiek;
 • De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen en schade bij de uitvoering van hun taak;
 • De vrijwilligers kunnen desgewenst een reiskostenvergoeding krijgen.

Uitgangspunt is dat we voor de vrijwilligers net zo goed willen zorgen als zij dat voor de gasten van het aanloophuis doen.

 

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail: info@degroeneluiken.nl. Het contactformulier op de contact pagina kan ook gebruikt worden.
Er wordt dan eerst een intakegesprek geregeld.
Als blijkt dat het gesprek over en weer positief is uitgevallen, dan kunnen de mensen alvast ‘boventallig’ meedraaien tot het moment dat de nieuwe training start. Na de training kunnen de mensen ‘gewoon’ gaan meedraaien.