Sociale veiligheid is voor iedereen belangrijk

Bijeenkomst vrijwilligers op 21 februari 2023

Op 21 februari 2023 zijn alle vrijwilligers uitgenodigd om een informatieve en interactieve ochtend met elkaar te beleven. In het eerste deel hebben de Vertrouwenspersonen van de Protestantse Kerk in Vlaardingen zich voorgesteld en is met elkaar besproken tot welke effecten ongewenst grensoverschrijdend gedrag kan leiden. Indien een vrijwilliger zijn/haar verhaal wil doen bij een vertrouwenspersoon kan er rechtstreeks met hen contact worden opgenomen.

Hoe ga je naar huis?

Na de koffie is er een vervolg gemaakt met het bespreken van stellingen en vragen over Sociale Veiligheid. Situaties die zich in de praktijk voordoen of zich kunnen voordoen worden op interactieve wijze met elkaar besproken. Iedereen is anders en dat is goed om te beseffen. Wat voor de één een grapje is kan voor de ander kwetsend zijn. Ook is het belang van het samenwerken, het vertrouwen in elkaar hebben, en de ander durven aanspreken als er iets wringt of schuurt in de communicatie, aan de orde gekomen. Graag spreken we met elkaar af om na elke dienst aan de naaste collega te vragen hoe de dienst is beleefd. “Hoe ga je naar huis?” Als zich iets onplezierigs heeft voorgedaan is er ruimte om het direct bespreekbaar te maken.

Dit vervolg op de bijeenkomst van november werd door iedereen gewaardeerd.