Privacyverklaring

 

stichting aandachtscentrum vlaardingen

het huis

de mensen

Openingstijden

Vrijwilligers

De verklaring

Stichting Aandachtscentrum Vlaardingen, gevestigd aan de Oosthavenkade 8, 3134 NV Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgetekend d.d. juli 2018.

Contactgegevens
Aanloophuis de Groene Luiken
secretariaat Mauritssingel 38
3135 JM Vlaardingen
Tel. 010-4353902
E-mail: info@degroeneluiken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting verwerkt geen persoonsgegevens via haar website, omdat er geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Persoonsgegevens die de Stichting nodig heeft worden rechtstreeks met toestemming aan de betrokkene gevraagd.

Van wie
Er worden gegevens opgeslagen van:

  • vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten, excellijst vrijwilligers, sleutellijst);
  • donateurs (excellijst donateurs);
  • exposanten;
  • degenen aan wie het jaarverslag wordt gestuurd.
  • relevante contactpersonen van andere organisaties met het doel met hen te overleggen of hen te benaderen voor vragen (excellijst contactpersonen).

Welke
De gegevens die worden vastgelegd, zijn:

  • Naam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (niet van donateurs en voor verzending jaarverslag).

Bij wie
De vrijwilligersovereenkomsten worden bewaard door de coördinatoren.
De sleutellijst door het bestuur en de coördinatoren.
De excellijst vrijwilligers door het bestuur, de coördinatoren en de (plv). roosteraar.
De excellijst donateurs door de penningmeester.
De exposanten door de expositiecommissie.
De gegevens voor het verzenden van het jaarverslag door het bestuur.

Waar
De vrijwilligersovereenkomsten worden bewaard in een fysieke map. De excellijsten, sleutellijst, exposantenlijst en gegevens voor verzending van het jaarverslag zijn op de PC opgeslagen. Deze is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bekend bij degenen die de lijsten beheren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Stichting verwerkt voormelde persoonsgegevens uitsluitend voor het onderhoud van contact met de betrokken persoon. In geval van communicatie per e-mail aan meerdere personen, worden deze adressen in een BCC geplaatst en zijn derhalve niet zichtbaar voor andere ontvangers van de email.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, waarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens zijn enkel en alleen ten behoeve van het eigen gebruik van de Stichting bestemd en worden niet aangewend voor verspreiding aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Genoemde personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via een verzoek aan de secretaris van de Stichting via info@degroeneluiken.nl. Hierop zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, worden gereageerd.
De Stichting wijst op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk gewekt is dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur van de Stichting via info@degroeneluiken.nl. De secretaris is verantwoordelijk voor het volgen van de procedure in geval van een datalek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Stichting gebruikt voor haar website alleen technische en functionele cookie en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de Stichting gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kan de Stichting hiermee haar website optimaliseren. Bezoekers van de website kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van haar browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Aanloophuis de Groene Luiken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om zodoende de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Functionaris gegevensbescherming
De Stichting is niet verplicht om een ‘functionaris gegevens bescherming’ aan te stellen.