Nieuwjaarsbijeenkomst 6 januari 2023

Het zijn vele vrijwilligers die het winterse weer trotseren om het nieuwe jaar bij de Groene Luiken te komen inluiden. Zo fijn om weer bij elkaar te kunnen zijn na jaren waarin Coronabeleid dit niet toeliet.

De sfeer is luchtig, vrolijk, en er wordt volop bijgepraat, glazen klinken en de hapjes vinden gretig hun weg.
Door Ineke Nieuwstraten (Voorzitter van het Bestuur) wordt dank uitgesproken voor een ieder die zijn bijdrage levert om de Groene Luiken “te laten draaien”. Er worden bloemen uitgedeeld aan vrijwilligers en speldjes “huisje” uitgereikt aan Klarie en Lenie voor 10 jaar trouwe dienst. Ook wordt er stil gestaan bij ander lief en leed. Voor Ed die de roosters maakt vanuit Spanje wordt een video boodschap ingesproken en wij zwaaien hem allemaal een goed nieuw jaar toe.

Twee betrokken wijkagenten voegen zich halverwege de avond bij ons en zowel dit gebaar als de samenwerking wordt zeer op prijs gesteld. Alle vrijwilligers van de Groene Luiken, wij wensen jullie een gezond en liefdevol 2023 toe!!

Ter afsluiting een gedicht (Marinus van den Berg) door Ineke voorgelezen:
Wees een andere stem in de wereld
Wees een stem die luisteren kan
Wees een stem van aandacht
Wees een tegenstem in de wereld
Wees een stem voor wie de wijs kwijt zijn
Wees een stem voor wie de weg niet vinden
Wees een nieuwe stem in de wereld
Wees een stem van vertrouwen
Wees een stem die samenbrengt

Namens het bestuur,
Terry Kram