Mensenrechten en De Groene Luiken inspireerden kunstenaar…

Afgelopen weekend, 6 en 7 juli, 2019 werd er in Vlaardingen de mensenrechtenwandeling gelopen. De Vlaardingse kunstenaar Jan van Dorp heeft, in het kader hiervan, deze twee dagen een mooi kunstwerk op de binnenplaats van De Groene Luiken gehangen.

Hieronder de uitleg van Jan bij dit kunstwerk.

Geboorte
je groeit op
je krijgt bagage mee voor je verdere leven
Het leven is voor de een zwaarder dan voor de ander
Er ontstaan kwetsbare plekken

Het aanloophuis De Groene luiken is een bijzondere plek. De gasten hebben een heel diverse achtergrond. Het kan gaan om winkelende mensen die het gezellig vinden even een kopje koffie te drinken en wat aanspraak te hebben. Daarnaast gaat het om mensen die te maken hebben met rouw, verlies van werk of gezondheid, psychiatrische problemen e.d.
Er komen niet alleen Vlaardingers, de gasten komen vanuit alle windstreken, zijn hier met hun bagage neergestreken. Zij zijn hier in de Groene luiken omdat men zich er welkom voelt.
De ‘Mensenrechten’ is een mooie specifieke opdracht. Ik laat me inspireren door de verhalen die ik hoor en vertaal dit met intuïtie en gevoel, maar ook praktische ervaring naar een installatie.
Ik ben begonnen met dit kunstwerk uitgaande van zwaarte, beton, staal, aardse aanwezigheid en duidelijkheid…… concreet….. in het proces van voelen, ontmoeten ben ik teruggekomen op transparantie kwetsbaarheid….. fragiel en spanning…. spanning van wat komen gaat ….

iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren
waar we ooit waren
is daar
Maar nu hier, vandaag in Vlaardingen
Mens die we zijn
Kleur, taal, land maak niet uit
Met dit recht zijn we geboren

Jan van Dorp
info@janvandorp.nl
www.janvandorp.nl