Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het aanloophuis wordt volledig door vrijwilligers ‘gerund’, daarbij soms ondersteund door kerkelijk werkers en pastores. Hun belangrijkste taak is dat zij gastheer of gastvrouw zijn tijdens de openingsuren van het Aanloophuis. De coördinatie is in handen van een bekwame vrijwilligster.

Het aanloophuis kent ook andere taken die door vrijwilligers uitgevoerd worden. Een aantal werkzaamheden is verdeeld over commissies: een commissie ‘gebouw’ en een een expositiecommissie.
Ook andere activiteiten als Publiciteit en De Activiteitenclub zijn in handen van vrijwilligers.

Omdat het aanloophuis tien dagdelen per week open is hebben we per week twintig vrijwilligers nodig. Jaarlijks vallen er mensen door verschillende omstandigheden af en jaarlijks ook melden zich weer nieuwe vrijwilligers aan. Jaarlijks wordt voor hen een training georganiseerd. Tot de training draaien nieuwe vrijwilligers boventallig mee. Gebruikelijk is dat na een paar maanden met hen een evaluatiegesprek wordt gehouden.

Hoewel het aanloophuis een project is van de kerken, wordt van de vrijwilligers geen kerkelijke achtergrond geëist. Het aanloophuis is geen evangelisatiecentrum. Wèl wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze de doelstelling onderschrijven.

De inzet van een vrijwilliger (m/v) hoeft niet per se gekoppeld te zijn aan een beroepsopleiding of aan een speciale deskundigheid.
Een vrijwilliger stelt zich beschikbaar met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden, levenservaring, vaardigheden en beperkingen.
Mèt elkaar vormen de vrijwilligers een rijk arsenaal aan kennis en kunde.
Vrijwilligerswerk is geen vrijblijvend werk. De verantwoordelijkheden zijn net zo groot als bij betaald werk.
Daar tegenover staan rechten van vrijwilligers, zoals het recht op een goede voorbereiding en ondersteuning, WA- en ongevallenverzekering.

____________________________________________________

 

laardingen