Het ontstaan

 

geschiedenis

doel – statuten

financieen

jaarverslagen

Het begin

“Ligt er voor ons nog een taak in de kerk en/of de maatschappij of moeten we onszelf opheffen?” Deze vraag stelde de werkgroep Kerk en Samenleving van de Vlaardingse Raad van kerken zich in 1991.

Aan die activiteiten kwam op een zeker moment een eind; vandaar de vraag: “ligt er nog een taak…?“. Een van de leden opperde dat de oprichting van een aanloophuis wellicht een goed idee zou zijn. De werkgroep ging aan de slag om na te gaan of een aanloophuis in Vlaardingen in een behoefte zou kunnen voorzien. Dat bleek al spoedig het geval.
Juist een laagdrempelige voorziening – een plek waar ieder die daar behoefte heeft, binnen zou mogen komen – was welkom. Deze functie werd namelijk niet meer vervuld door de buurtcentra.

 

Neutrale plek

Vervolgens richtte de werkgroep zich tot de kerken met de vraag of die een substantiële financiële bijdrage zouden willen leveren. Gelukkig werd die vraag positief beantwoord. Ook enkele fondsen waren bereid tot financiële steun.

Er werden verdere plannen gemaakt om vrijwilligers te werven en te trainen, documenten als statuten e.d. werden geschreven en er werd druk gezocht naar geschikte huisvesting. De werkgroep koos ervoor om een ‘neutrale’ plek te zoeken en geen gebruik te maken van een kerk: dat zou drempelverhogend kunnen werken. Het duurde bijna een jaar voordat de ‘ideale’ plek: Oosthavenkade 8 gevonden werd.

Nadat de ruimte was opgeknapt en ingericht, de eerste vrijwilligers waren getraind en alle verder formaliteiten waren afgewikkeld, werd het aanloophuis op 11 maart 1994 feestelijk geopend door wethouder Van der Windt.

‘Aanloophuis De Groene Luiken’ was een feit!

1897

Pande De Groene Luiken - Oosthavenkade 8 - Vlaardingen