Het nieuwe jaar in een warm bad

Het nieuwe jaar in een warm bad

De nieuwjaarsreceptie van de Groene Luiken is altijd echt gezellig. De afgelopen bijeenkomst op vrijdag 10 januari bleek weer eens wat voor fantastische sfeer er heerst onder de vrijwilligers.
Zo’n 45 waren er en dat zo’n groot aantal de moeite neemt om ’s avonds nog eens een keer langs te komen in ons mooie pand, zegt genoeg.

Nieuwjaarsreceptie De Groene Luiken - 10 januari 2020

Er wordt op zo’n bijeenkomst heel goed gezorgd voor de inwendige mens. En dat is mooi. Maar wat je toch het meest bijblijft is een gevoel van een warm bad. Mooie woorden voor de mensen die in een enkel geval na maar liefst 25 jaar dienst als vrijwilliger afscheid nemen.

Nieuwjaarsreceptie De Groene Luiken - 10 januari 2020

Wat wellicht nog meer opvalt, is dat mensen die om wat voor reden dan ook na een kortere of langere periode vertrekken, met zulke warme woorden spreken over het werk in het aanloophuis en het vrijwilliger zijn. Fantastisch!

En… het gaat goed met het werven van nieuwe vrijwilligers: in het jubileumjaar 2019, waar natuurlijk uitgebreid bij werd stilgestaan, zijn weer zoveel nieuwe mensen gevonden dat we voor het eerst sinds lange tijd het rooster zonder problemen kunnen invullen. Kortom, het gaat heel goed met de Groene Luiken.
Dat komt vooral door de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers in een uitstekende onderlinge sfeer. Er werd op die nieuwjaarsreceptie dan ook nog heel lang en gezellig met elkaar doorgepraat!

Reacties zijn gesloten.