Groene Luiken nu ook lid van Bondgenootschap Basisvaardigheden

Groene Luiken nu ook lid van Bondgenootschap Basisvaardigheden

Op dinsdag 9 juli tekenden acht organisaties, waaronder de Groene Luiken, het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende basisvaardigheden beheersen. Oftewel, dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Om makkelijker je weg te vinden in de samenleving, voor je gezondheid te zorgen, uit de schulden te blijven, kinderen op te voeden, een opleiding te doen, om een baan of vrijwilligerswerk te vinden. Maar ook een sociaal netwerk ontwikkelen en onderhouden is een basisvaardigheid.
Er zijn in Vlaardingen zo’n 15.000 mensen die onvoldoende van al dit soort vaardigheden heeft.

De ondertekenaars van het Bondgenootschap werken samen en zetten het onderwerp op de agenda. Zo maken organisaties bijvoorbeeld afspraken over herkennen en doorverwijzen en ontwikkelen ze activiteiten waarmee Vlaardingen hun basisvaardigheden kunnen verbeteren.

De organisaties die tot nu toe het Bondgenootschap hebben ondertekend zijn Aanloophuis de Groene Luiken, Albeda College, Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland, Bibliotheek Vlaardingen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Gemeente Vlaardingen, HorizonTaal, Huisartsenpraktijk Harris, Humanitas Nieuwe Waterweg Noord, Logopediepraktijk Welbespraakt, Minters, NL Educatie, Serasta, Stichting Aanzet, Stichting Elckerlyc, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting MEE, Stichting Onder Een Dak, Stichting Samen-Schrijven, Stichting Samen Sterk in Holy, Stichting Vlaardingen in Beweging, Stichting Vluchtelingenwerk, Stroomopwaarts, UWV, De Windwijzer, Woningcorporatie Waterweg Wonen en Zorgorganisatie Eerste Lijn.

Reacties zijn gesloten.