Gedenkhoekje

 

gasten

vrijwilligers

bestuur & medewerkers

Gedenkhoek in aanloophuis De Groene Luiken

Gedenkhoekje

In het aanloophuis hebben we ook een plek om hen die ons ontvielen, vrijwilligers en gasten, te gedenken.

Er ligt een gedenkboek waarin allen die ons in de loop van het bestaan van het aanloophuis zijn ontvallen en die op deze manier herdacht worden.