Gedenkhoekje

Gedenkhoekje

Gedenkhoek in aanloophuis De Groene Luiken
Gedenkhoek voor hen die ons ontvielen

 

 

In het aanloophuis hebben we ook een plek om hen die ons ontvielen te gedenken.

Er ligt daar een gedenkboek waarin allen die ons in de loop van het bestaan van het aanloophuis zijn ontvallen, vrijwilligers en gasten, herdacht worden.

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren