Financiering/Donateurs

Financiering/Donateurs

Financiering van de activiteiten

De belangrijkste bronnen van inkomsten van het aanloophuis zijn vaste bijdragen van de participerende kerken, donaties van particulieren, collectes, subsidie van de gemeente Vlaardingen en soms gerichte doelsubsidies voor specifieke activiteiten of aankopen.
Ook de bezoekers zelf leveren een vrijwillige bijdrage in het zogenaamde koffiepotje.

De belangrijkste uitgaven zijn huur, verwarming en verlichting, huishoudelijke kosten (koffie, thee etc.) en publiciteit (advertenties etc.).

Donateurs

Er is een bestand van ruim honderd particuliere donateurs. Juist die inkomsten maken het mogelijk om soms wat extra’s te doen, voor de gasten (totaal ruim 13.000 bezoeken per jaar), maar ook voor de ruim vijftig vrijwilligers die altijd paraat staan voor de gasten.

Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe donateurs.
Uw bijdrage hoe klein of groot ook is dus altijd zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

rekening 25.48.40.388 (Triodos Bank) IBAN NL21TRIO 0254840388,
ten name van de Stichting Vrienden van de Groene Luiken, Vlaardingen.

De Stichting is door de Belastingdienst erkend als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Wanneer u die gift periodiek doet geniet u maximale aftrek. Kijk voor nadere informatie en het formulier dat u moet invullen HIER.
U vult uw gegevens en het bedrag dat u periodiek wilt schenken in; als fiscaal identificatienummer vult u in 852123322.
Desgewenst helpt de penningmeester u graag verder.
U laat het formulier namens de Stichting ondertekenen door de penningmeester. Als u hem een mailtje stuurt wordt e.e.a. verder geregeld.

Het doel van de Stichting Vrienden van de Groene Luiken is: het verlenen van steun aan uitgaven die samenhangen met het doel van het aanloophuis. Het gaat om uitgaven anders dan voor de reguliere exploitatie (die zo veel mogelijk worden betaald uit subsidie van de gemeente en bijdragen van de kerken. Dus bijvoorbeeld t.b.v. de vrijwilligers of bijzondere aanschaffingen.)

Bewaren

laardingen