Doel en Statuten

 

geschiedenis

het ontstaan

financieen

jaarverslagen

Ook met Pasen 2018 was het een gezellige boel in aanloophuis De Groene Luiken

Doel

Het doel van de Stichting is kort gezegd een plaats bieden aan iedereen die daaraan behoefte heeft om in een prettige ruimte die gastvrijheid uitstraalt een kopje koffie te drinken, een krantje te lezen, een praatje te maken of gewoon wat te zitten en tot rust te komen.

De ruimte is extra aantrekkelijk omdat er permanent, wisselende, tentoonstellingen zijn van schilderijen, foto’s en andere kunstuitingen.

Het aanloophuis is iedere dag, 365 dagen per jaar geopend; de gasten worden ontvangen door een groot team van wisselende vrijwilligers.

Alhoewel de kerken de activiteiten een warm hart toedragen, wordt er niet geëvangeliseerd.

 

Formeel omschreven

Artikel 2 van de Statuten:

De stichting heeft ten doel tegemoet te komen aan mensen te Vlaardingen, ongeacht hun nationaliteit of religie, om naar behoefte een rustpunt te bieden en zonodig een onbevooroordeeld oor voor persoonlijke problemen van allerlei aard te lenen waarvoor men niet onmiddellijk de weg naar professionele hulpverlening wil zoeken of weet te vinden, en voorts al hetgeen te doen dat in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Talk of the town

Doel te verwezenlijken door:

  • het inrichten en/of instandhouden en gebruiken van één of meer(dere) centra als plaats van ontmoeting, gesprek, hulp en bezinning binnen de gemeente Vlaardingen;
  • het ontvangen van en het voeren van gesprekken met mensen die op zoek zijn naar aandacht en hulp bij vragen van geestelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard;
  • het verstrekken van informatie over vragen van geestelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard en over activitei­ten van kerken en andere instellingen in de gemeente Vlaardingen;
  • het houden van tentoonstellingen binnen de ruimten die de Stichting gebruikt voor haar activiteiten en die het doel van de Stichting ondersteunen;
  • het gelegenheid bieden aan bezoekers tot rust en bezinning;
  • het maken, bijhouden en het onderhouden van contacten met andere hulpverlenende instellingen op psychosociaal en maatschappelijk terrein in Vlaardingen om zodoende eventuele doorverwijzing mogelijk te maken;
  • het verzorgen van publiciteit over het werk van de stichting in zowel de kerkelijke als plaatselijke pers;
  • het werven, inschakelen en toerusten van vrijwilligers ten behoeve van het hierboven gestelde doel;
  • alle andere wettige en passende middelen die het doel van de stichting dienen in de ruimste zin.