Bestuur / Medewerkers

Bestuur / Medewerkers

Bestuursamenstelling:

  • Ineke Nieuwstraten (voorzitter)
  • Kees Clement (penningmeester)
  • Cobi Nieuwstraten (secretaris)
  • Teun Goedknegt
  • Frans v.d. Akker
  • Jaap v. Duijvenbooden
  • Coby Penning
  • Harry Tuitel

Medewerkers:

Exposities:
Ada Pellearts

Coördinatie vrijwilligers:
Anneke v.d. Graaf
Jacqueline du Mortier

Ondersteuning coördinatie en bestuur:
Rob v. Herwaarden

Bewaren