Bestuur / Medewerkers

Bestuur / Medewerkers

Bestuursamenstelling:

  • Ineke Nieuwstraten (voorzitter)
  • Kees Clement (penningmeester)
  • Cobi Nieuwstraten (secretaris)
  • Teun Goedknegt
  • Frans v.d. Akker
  • Jaap van Duijvenbooden
  • Petra de Man

Medewerkers:

Exposities:
Ada Pellearts
Afke Boot
Rob Pellearts

Coördinatie vrijwilligers:
Anneke v.d. Graaf
Arjen van Duijvenbooden

Ondersteuning coördinatie en bestuur:
Rob van Herwaarden

Bewaren

laardingen