ANBI

ANBI

Financiële gegevens over de inkomsten en uitgaven die samenhangen met de activiteiten van de Groene Luiken zijn terug te vinden in de jaarrekening en balans van de Stichting Aandachtscentrum Vlaardingen en de Stichting Vrienden van de Groene Luiken.

Beide Stichtingen zijn zogenaamde Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zodat giften aan de Stichtingen aftrekbaar zijn van de belasting.
Volgens de regelgeving moeten een aantal gegevens m.b.t. deze Stichtingen worden openbaar gemaakt om erkend te blijven als ANBI.
Alle met betrekking daartoe relevante gegevens van de Stichting Aandachtscentrum zijn terug te vinden in ‘het jaarverslag‘.
De gegevens m.b.t. de Stichting Vrienden van de Groene Luiken treft u aan in deze bijlage.

Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is: 8137.55.773.

Voor de hoofdlijnen van beleid, wordt verwezen naar het jaarverslag en de statuten. Tot slot is van belang dat er binnen de Stichting geen betaalde functies bestaan: vrijwilligers, de vrijwilligerscoördinator en de het bestuur verrichten de werkzaamheden onbezoldigd.

Indien u vragen over de financiën heeft, stuur even een mailtje aan penningmeester@degroeneluiken.nl en u krijgt z.s.m. antwoord.